Amerika Plads 3 A-E

Bestyrelsesmøde d. 7. januar Januar 14, 2015

Bestyrelsen afholdte møde d. 7 januar

Kære alle.

 Ved vores sidste møde den 7/1/2015 blev følgende diskuteret.

 1.       10-årig vedligeholdelsesbudget plan. Bestyrelsen besluttede ved mødet den 20/11/2014 at få lavet en vedligeholdelsesplan. Et ingeniørfirma er i mellemtiden blevet sat i gang med opgaven, og vi forventer en rapport ultimo januar.

 2.       Vandindtrængen hos flere beboere. En midlertidig reperation af fuger hos de berørte lejligheder er blevet arrangeret, og vil blive udbedret i løbet af januar. Ingeniørfirmaet, som kigger på vedligeholdelsesplanen vil også kigge på vinduer i lejligheden, og vil komme med en anbefaling på hvordan dette udbedres bedst muligt. Bestyrelsen vil tage dette op til overvejelse, og foreslå en løsning på næste generalforsamlig. Til information, kan det nævnes, at Adina har haft det samme problem.

 3.       Terrandæk. Sagen hører nu under byggefelt H. Bestyrelsen giver besked, når der er nyt i sagen.

 4.       Utætte pakninger i teknikskabe. Den 11/12/2014 lækkede et vandrør så kraftigt i teknikskabet i 3A, 6tv at der løb vand hele vejen ned til 1.sal, og alle de berørte lejligheder måtte have en affugter installeret. Problemet er set før i andre lejligheder. Vi gør derfor alle opmærksomme på at tjekke rørene i deres teknikskab en gang i mellem. Hvis der f.eks. er et rør, som er begyndt at ruste, er det tegn på, at der er noget utæt, og det bør laves med det samme.

 5.       Storskrald. Kommunen har, uden varsel, ændret betingelser for storskrald hvilket bl.a. betyder, at containeren blev fjernet efter 2 dage ved sidste besøg. Bestyrelsen følger på på dette, for at undgå, at det sker igen.

 6.       Skralderum. For at undgå lugtgener i fremtiden, vil der blive forsøgt med at bestille affaldsposer til affaldscontainerne i kælderen.

 7.       Vedligeholdelsesvejledning. Bestyrelsen arbejder på at lave en vejledning for hvordan man bruger/vedligeholder gulvvarme, etc. Derodover vil en anbefalet håndværkerliste også blive samlet.


Vi har udarbejdet en guide ved tilfælde af brand og vandskade. Se under Praktisk info:  /praktisk-info/brand-og-vandskade

Ingen kommentarer

Tilføj kommentar

Email again: