Amerika Plads 3 A-E

Nyhedsbrev Oktober Oktober 06, 2013

Information fra bestyrelsen

Drift af ejendommen.
Vi har efter kvartalsrapporten 2. kvartal stort set drevet ejendommen i henhold til de lagte budgetter, med den tilføjelse at der har været forskydninger mellem de enkelte poster. Eneste større afvigelse er udbedring af vandskaden 3B, 5th, der blev væsentlig dyrere en forventet, da vi var nødsaget til at have ekstraordinær byggestyring fra
Alectia. Dette var nødvendigt da det viste sig at der i forbindelse med udbedringen fremkom flere fejl, der skulle udbedres samtidig med renoveringen.
Alt er nu udbedret.


Vi har i august 2013 været ramt af vandskader i trappe tårnet opgang A, 7. Sal og ved overløb hos frisøren på hjørnet. Skaderne er udbedret, og beløber sig til godt kr. 50.000. Bestyrelsen har gennem vores administrator og forsikringsmægler forsøgt at hente disse
omkostninger hjem uden held, da vi endnu engang er havnet i den situation at forsikringsselskabet henholder sig til at det ikke er pludseligt opståede skader, da overløbet kan henføres til stoppet rist og trappetårnet havde et utæt paptag.

Når det er sagt, så er vi ved at komme ind i en relativt normal driftssituation, men vi kan som beboere selv gøre meget for at sikre at denne tilstand fastholdes og forbedres yderligere, nedenfor er beskrevet nogle enkle men effektive tiltag som alle kan deltage i:

 • Indpakning af alt affald der kastes i skakter
 • Feje sand tilbage til lejearealet, så det ikke havner i afløbsriste
 • Sæt legeredskaber tilbage på legepladsen efter endt brug
 • Vær forsigtig når  barne- og klapvogne køres gennem indgangsdøre
 • Undlad at smide affald på
  tagterrasserne
 • Efterlad gasgrill rengjort og med
  overtræk på
 • Sæt havemøbler pænt efter brug
 • Undlad at sætte affald i opgangene

Småreperationer:

Vi har allerede før sommeren etableret rustfri forstærkninger i opgangene for at sikre mod slag fra barnevogne etc. Og det ser ud til at fungere. Endvidere beskadigede eternit plader udskiftet og hullet ved den sydlige indgang blevet lukket, desværre har en nysgerrig fjernet træafdækningen og sat et nydeligt fodspor i den våde mørtel, så nu er det ikke så kønt som det var tiltænkt.

Vi har som omtalt på generalforsamlingen etableret kodelås på elevatoren. Når arbejdet er færdiggjort, bliver koden kommunikeret til beboere, der har tilmeldt sig nyhedsbrevet på vores hjemmeside.

Ny Hjemmeside:

Vi har over sommeren fået etableret ny hjemmeside og flyttet den ud på en ny server der hostes ude i byen. Bestyrelsen vil meget gerne takke Eivind Sætre, for den kæmpe hjælp vi har fået i forbindelse med opførelsen af den nye hjemmeside.

Det nye site giver os mange nye muligheder for at kommunikere med alle, men kun hvis beboerne melder sig ind i vores forum.
Derfor opfordres alle til at registrere sig på hjemmesiden  www.amerika-plads.dk.

Bestyrelsen ønsker fremover at kunne kommunikere 100% via hjemmesiden.

Parkering:

Mange har gennem 2013 haft den ubehagelige oplevelse at blive pålagt p-afgift for at parkere ved Bane Danmark, og vi har forgæves forsøgt at få en forklaring på hvad der er sket med de aftaler, der har været gældende siden bebyggelsen blev taget i brug, men vi har ikke lykkedes med at få andet at vide end at aftalen er opsagt af Bane Danmark, da for mange har parkeret i arbejdstiden uden hjemmel. Det er selvfølgelig særdeles irriterende, men vi må se om det er muligt at finde andre aftaler. Bestyrelsen forsøger gennem Ejerforeningen sammen de øvrige foreninger at søge løsninger, men det er jo
politisk og endnu uvist hvad resultatet bliver heraf.

Havemand  og Vicevært:

I foråret gennemførte bestyrelsen udskiftning af buksbom i gården, og udplantning af krydderurter i kummerne i gården. Dette arbejde blev udført af os selv, og derfor kunne vi gøre det for ca. 1150 kr.

Foreningen her gennem flere år haft tilknyttet havemand der primært vander kummerne. I den forgangne sommer har denne service, altså vanding af kummerne kostet mellem 20 og 25.000 kr. Vi er faktisk ikke tilfredse med selve vedligeholdelse af vores planter, der ikke bliver beskåret roser etc. Derfor agter vi, at gennemføre en udbudsrunde af alle service arbejder der er tilknyttet til normale viceværtfunktioner, da det er vores
overbevisning, at vi ved at lægge alle opgaver sammen vil kunne få en bedre
service måske ikke billigere, men til samme omkostning som hidtil. Dette vil blive
gennemfør hen over efteråret.

Amerika
Plads fællesarealer
:

Der bliver i den nærmeste fremtid igangsat arbejder med beplantning af arealerne på pladsen mellem Adina og Bane Danmark i henhold til den allerede vedtagen helhedsplan.

Cykelkampagne
gratis servicering af din cykel – Du kan stadig nå det!

Dincykelven kommer forbi vores parkeringskælder 7. oktober. Afhentningssted er nede i parkeringskælderen, til venstre for billetautomaten, nær cykelstativet og elevatoren.

Du skal blot tilmelde dig og booke Cykelven på amerikaplads.cykelven.dk og
derefter stille din cykel ved det afmærkede stativ i cykelkælderen.
Reparationerne er gratis i testperioden.

De bedste hilsner fra bestyrelsen.


Vi har udarbejdet en guide ved tilfælde af brand og vandskade. Se under Praktisk info:  /praktisk-info/brand-og-vandskade

Ingen kommentarer

Tilføj kommentar

Email again: